ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลโทรทัศน์ทองคำ คร้งที่ 20 : รางวัลละครในวาระพิเศษเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 60 ปีครองราชย์ "แผ่นดินหัวใจ"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ คร้งที่ 20 : รางวัลละครเด็กและเยาวชนดีเด่น "ครูไหวใจร้าย"

รางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ : นักแสดงหญิงใช้ภาษาดีเด่น จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า (พริมรตา เดชอุดม)

เกียรติบัตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ สาขาสื่อมวลชนที่นำคุณธรรมจริยธรรมเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ จากคณะกรรมการดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล : รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทรายการโทรทัศน์ "คุยเฟื่องเรื่องผู้หญิง"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล : รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทรายการโทรทัศน์ "แผ่นดินหัวใจ"