ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล STAR ENTERTAINMENT AWARD : ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แรงเงา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) : รางวัลรายการภาพยนตร์การ์ตูนไทยดีเด่นสำหรับเยาวชน การ์ตูน "ปลาบู่ทอง"

สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ : ละครส่งเสริมวัฒนธรรม ขมิ้นกับปูน

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น แนวคิด "วิถีไทย" การ์ตูน "ปลาบู่ทอง"

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น รายการโทรทัศน์ "ขมิ้นกับปูน"