ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล TOP AWARD ครั้งที่ 1 : ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม บุญรอด

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : ละครสื่อมวลชนดีเด่น ละครโทรทัศน์ "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย : ละครสื่อมวลชนดีเด่น ละครโทรทัศน์ "น้ำใสใจจริง"