ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเมขลา ครั้งที่ 18 : ละครเทิดพระเกียรติ ชุดละครสร้างเสริมคุณธรรมตามพระราชดำรัส

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น "ละครสร้างเสริมคุณธรรมตามพระราชดำรัส" สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 13 : ละครเทิดพระเกียรติ "คนดีที่ดอยยาว"