ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเมขลา ครั้งที่ 17 : นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ดวงยิหวา

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 12 : รางวัลปกิณกะบันเทิงดีเด่น รายการ "สไปรซ์ 2000"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 12 : รางวัลสร้างสรรค์ดีเด่น ละคร "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 17 : ละครเยาวชนดีเด่น "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"