ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


อนุกรรมการจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการดนตรี" ของคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี