ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 WORKING WOMEN นิตยสาร "ผู้หญิง" รายปักษ์