รางวัล THAILAND HEADLINES PERSON OF THE YEAR AWARD : สาขา popular award บุพเพสันนิวาส

รางวัล THAILAND HEADLINES PERSON OF THE YEAR AWARD : สาขา วัฒนธรรมและบันเทิง บุพเพสันนิวาส

รางวัล NAGA AWARD : บุคคลต้นแบบดีเด่น บุพเพสันนิวาส

รางวัล บุคคลแห่งชาติ : สาขา ศิลปะการแสดงและละครโทรทัศน์ บุพเพสันนิวาส

รางวัล ราชบัณฑิตสภาสรรเสริญ : ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภท นักแสดงประกอบหญิง บุพเพสันนิวาส

รางวัล ราชบัณฑิตสภาสรรเสริญ : ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภท นักแสดงนำหญิง บุพเพสันนิวาส

รางวัล ราชบัณฑิตสภาสรรเสริญ : : ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภท นักแสดงนำชาย บุพเพสันนิวาส

รางวัล ราชบัณฑิตสภาสรรเสริญ : ผู้ส่งผลงานของนักแสดงประกอบหญิงเข้ารับพิจารณา บุพเพสันนิวาส

รางวัล ราชบัณฑิตสภาสรรเสริญ : ผู้ส่งผลงานของนักแสดงนำหญิงเข้ารับพิจารณา บุพเพสันนิวาส

รางวัล ราชบัณฑิตสภาสรรเสริญ : ผู้ส่งผลงานของนักแสดงนำชายเข้ารับพิจารณา บุพเพสันนิวาส