รางวัลชมเชย รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก และเยาวชนประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการจัดทำภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการดนตรี" ของคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 WORKING WOMEN นิตยสาร "ผู้หญิง" รายปักษ์

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ "ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ประจำปี 2533 ละครเรื่อง สุดแต่ใจจะไขว่คว้า"

ผู้กำกับสารคดีพิเศษ (DOCUMENTART) "เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 รอบ" สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส ถ่ายทอดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานฑูตประเทศต่างๆ

รางวัลเมขลา "ผู้กำกับรายการดีเด่น ประจำปี 2530" ละครเรื่องแต่ปางก่อน