รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 13 : ละครเทิดพระเกียรติ "คนดีที่ดอยยาว"

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 17 : นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ดวงยิหวา

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 12 : รางวัลปกิณกะบันเทิงดีเด่น รายการ "สไปรซ์ 2000"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 12 : รางวัลสร้างสรรค์ดีเด่น ละคร "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 17 : ละครเยาวชนดีเด่น "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ละครเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น ละคร "เรื่องสั้นเพื่อโลกสวย"

รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 9 : ดารานำชายดีเด่น เงาราหู

รางวัล "นักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2538" สาขานักนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ละครเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น ละคร "เรื่องสั้นเพื่อโลกสวย"

รางวัลดีเด่น ประเภทละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชน ละคร "6/16 ร้ายบริสุทธิ์"