ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 3 สาขา "บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน" เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ULTRA ARENA ศูนย์การค้า SHOW DC

รางวัล บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน : สาขา สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม บุพเพสันนิวาส

รางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี WOMEN’S EXAMPLIFIED AWARD : : ผู้จัดสร้างสรรค์สังคม บุพเพสันนิวาส

"รางวัลญาณสังวร" บุคคลตัวอย่าง ผู้ปฏัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น "ละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอนดอกไม้ยังไม่บาน" ด้านส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ปี 2553 – 2555

รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาทาง โทรทัศน์ ประจำปี 2553 (รางวัลช่อสะอาด) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์ประจำปี 2552 จากสำนักงานป.ป.ช. ละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน , เทวดาสาธุ, น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์