ประมวลภาพเดี่ยวอณา (เกรซ - รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรม) ชุดปีใหม่ไทย 2559 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)