ภาพเดี่ยวแพรวพราว/พราว (น้ำตาล - พิจักขณา วงศารัตนศิลป์) (The Cupids บริษัทรักอุตลุด)