ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนสูญเสีย (สัมผัสพิศวง)