ภาพเดี่ยวเมฆ (สุริยนต์ อรุณวัฒนกุล) (ลิขิตรักข้ามดวงดาว)