ภาพเดี่ยวพราวรุ้ง (กมลเนตร เรืองศรี) (ลิขิตรักข้ามดวงดาว)