ภาพเดี่ยวหมอก (มาสุ จรรยางค์ดีกุล) (ลิขิตรักข้ามดวงดาว)