ภาพเดี่ยวเจ้านางตองริ้ว (กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล) (บ่วงบรรจถรณ์)