ภาพเดี่ยวหลาวเปิง (มาริโอ้ เมาเร่อ) (บ่วงบรรจถรณ์)