ภาพคู่หมวดณัฐกับแอร์พอร์ท (เคน-วาววา) (คงกระพันนารี)