ภาพเดี่ยวดำมะกอก (ชาย - ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ) (คงกระพันนารี)