ภาพเดี่ยวไลล่า (ดิว - อริสรา ทองบริสุทธิ์) (คงกระพันนารี)