ภาพเดี่ยวแดงมะกล่ำ (ไต้ฝุ่น - กนกฉัตร มรรยาทอ่อน) (คงกระพันนารี)