ภาพเดี่ยวแอร์พอร์ท/หนูนา (วาววา - ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด) (คงกระพันนารี)