ประมวลภาพเดี่ยวโชกุน (ไฮด์ - ศรุณสธร ธนวัชรวัฒน์) ชุดปีใหม่ไทย 2559 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)