ประมวลภาพ “พี่หน่อง-อรุโณชา” ขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่นักแสดงร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559 (ทั่วไป)