ภาพเบื้องหลังละครบุพเพร้อยร้าย ฉาก "เชียร์" ถูก "บีม" จับเป็นตัวประกัน (บุพเพร้อยร้าย)