ภาพเบื้องหลังละครบุพเพร้อยร้าย ฉากเต้ยพาหนีไปสร้างโม้เม้นต์สุดฟิน (บุพเพร้อยร้าย)