ภาพเบื้องหลังละครบุพเพร้อยร้าย ฉากพิธีแต่งงาน (บุพเพร้อยร้าย)