ภาพเบื้องหลังงานเปิดกล้องละครพรหมลิขิต (พรหมลิขิต)