ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนพิษความงาม (สัมผัสพิศวง)