ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนเขียนตาย (สัมผัสพิศวง)