ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนลูกชายที่หายไป (สัมผัสพิศวง)