ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ อกสามศอก ออกอากาศวันที่ 02-10-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)