ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ กาแฟขี้ชะมด ออกอากาศวันที่ 22-05-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)