ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ปลอมเปลี่ยนแปลง ออกอากาศวันที่ 17-04-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)