ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ เครื่องจับกิ๊ก ออกอากาศวันที่ 10-04-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)