ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ดอกไม้ยังไม่บาน 2 ออกอากาศวันที่ 13-11-2553 เวลา 9.15 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)