ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ เกมจับกิ๊ก ออกอากาศวันที่ 03-04-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)