ตัวอย่าง สัมผัสพิศวง มาเฟียขอทาน ออกอากาศวันที่ 10-12-2553 เวลา 14.00 น. (สัมผัสพิศวง)