ตัวอย่าง สัมผัสพิศวง บนบันดาล ออกอากาศวันที่ 06-12-2553 เวลา 14.00 น. (สัมผัสพิศวง)