ตัวอย่าง เทวดา..สาธุ มงกุฎดอกแชร์ ออกอากาศวันที่ 05-12-2553 เวลา 23.00 น. (เทวดา..สาธุ)