ตัวอย่าง เทวดา..สาธุ โมมาลีมึน ออกอากาศวันที่ 28-11-2553 เวลา 23.00 น. (เทวดา..สาธุ)