ตัวอย่าง เทวดา..สาธุ ทูตอวกาศ ออกอากาศวันที่ 21-11-2553 เวลา 23.00 น. (เทวดา..สาธุ)