ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ดอกไม้ยังไม่บาน 5 ออกอากาศวันที่ 03-12-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)