ตัวอย่าง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ดอกไม้ยังไม่บาน 4 ออกอากาศวันที่ 27-11-2553 เวลา 9.45 น. (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)