" เต้ย " โชว์ของ อวดหุ่นปัง ใน "ฟ้าฝากรัก" | สีสันบันเทิง | 24-08-62 | Ch3Thailand (ฟ้าฝากรัก)