ตะลุยกองถ่าย | เพลิงรักเพลิงแค้น (เมื่อจุ๋ยต้องปล้ำบอย) | 29-08-62 (เพลิงรักเพลิงแค้น)