บุพเพร้อยร้ายep6 | อุ๊ปส์! จูบจริง หรือ จ้อจี้ ชะนีถึงได้เพ้อกันเบอร์นี้ (บุพเพร้อยร้าย)