สีสันบันเทิง | "เคน + วาววา" รักระหว่างรบรวมพลังเหล็กไหล "คงกระพันนารี" | 04-07-59 | TV3 Official (คงกระพันนารี)